De Levende Steen Gemeente onderneemt een groot aantal activiteiten om het evangelie te verspreiden en om een aantal werken te ondersteunen. Hieronder vallen de campagnes, het televisiewerk, lectuur, maar ook andere zaken, zoals het ondersteunen van enkele zendingsprojecten w.o. het kinderwerk, werkers in het evangelie in Indonesië, Afrika en Suriname.

Bankgegevens:
Rabobank 14.15.99.235
IBAN: NL25RABO0141599235
BIC: RABONL2U
K.v.K. S-41 13 36 24
RSIN: 801747776