Het Woord van God, de Bijbel, staat centraal. In Gods Woord staat helder en duidelijk welke beloften God voor ons heeft en tot onze beschikking zijn.

‘Levende Steen Ministries’, laat zich o.a. kenmerken door de vele nationaliteiten die de Supernatural Power Meetings bezoeken. ‘Levende Steen Ministries’ staat onder leiding van apostel Edgar Holder en zijn vrouw pastor Irma Holder. Sinds maart 2013 huisvest de kerk zich in ‘de Dome’ in Spijkenisse. Deze stad ligt op het eiland Putten in Zuid-Holland.

Daarnaast heeft Levende Steen Ministries meerdere campussen door het land. Klik hier om te kijken of er een locatie bij jou in de buurt is.

Wij geloven in het verlossende werk van Jezus Christus. Door te sterven aan het kruis van Golgota en na drie dagen weer op te staan uit de dood heeft Hij het leven zoals God dat ooit bedoeld heeft, weer hersteld voor een ieder die gelooft. Wij geloven in de noodzaak van een onbelemmerde werking van de Heilige Geest in ons midden en in ons persoonlijk leven.

Het Woord van God, de Bijbel, staat centraal. In Gods Woord staat helder en duidelijk welke beloften God voor ons heeft en tot onze beschikking zijn: redding, voorspoed, gezondheid, blijdschap, vrede, rust, overwinning, etc… De keus is aan ons of we hier op in gaan.

Aan de hand van dit Woord geeft apostel Edgar Holder praktisch en duidelijk onderricht. Onderricht, dat met een vleugje humor wordt gebracht en veel mensen aanspreekt en bemoedigt, om de weg te gaan die God voor hen heeft. Uit het hele land komen mensen naar ‘Levende Steen Ministries’ om te luisteren naar dit krachtige Woord van God.

Om een groter gebied dan te kunnen bereiken predikt apostel Edgar Holder het Evangelie in Nederland ook via SBS6 en wereldwijd via o.a. GODtv. Ook is hij een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en heeft hij verschillende geloofsopbouwende en inspirerende boeken geschreven.

‘Levende Steen Ministries’ is een stichting welke ten doel heeft: De verkondiging en verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus zoals tot ons gekomen door de Bijbel, met alle middelen welke daartoe beschikbaar zijn.