spm_wednesday

EEN KRACHTIGE GEBEDSAVOND, WAAR DE GEEST VAN GOD WONDERBAARLIJKE DINGEN DOET

Supernatural Prayer Meetings kenmerken zich door de korte en zeer krachtige studies die vaak grote impact hebben op levens en situaties van mensen. Daarnaast wordt er ruim de tijd genomen om de Heilige Geest Zijn werk te laten doen. Het resultaat hiervan is, dat mensen  gesterkt, opgebouwd, bemoedigd, bekrachtigd en bevestigd worden in hun wandel als gelovige.

Nog nooit een Supernatural Prayer Meeting bezocht? Het is meer dan de moeite waard, om deze avonden te bezoeken en Gods grote, reële kracht te ervaren en de beweging van Zijn Geest!