Wist je dat God ons oproept om in partnerschap met Hem te leven? Al bij het creëren  van de schepping, was het Gods bedoeling om samen met de mens in het paradijs te leven. God was de voorziener voor Adam en Eva. Zij mochten alles gebruiken wat voor hen beschikbaar was in het Paradijs. God gaf hen de opdracht om voor de Aarde te zorgen en alles wat daar op leefde.

Velen van ons kennen de afloop van Adam en Eva in het Paradijs, maar God heeft een oplossing geven: Zijn enige zoon gaf Hij. Jezus liet zich niet zomaar nagelen aan het kruis. Hij was overtuigd van zijn doel. Hij wist welke opdracht voor Hem was weggelegd.

Jezus zegt in Lucas 4:18-19: ‘De Geest van God rust op Mij…’

Hij wist uit welke bron Hij moest putten om het plan van God met Zijn leven te volbrengen. Jezus, aan ons gegeven om voor ons te sterven aan het kruis. Waarom? Zodat wij weer konden en kunnen leven in partnerschap met God.

Daarom is het voor de mens belangrijk om een relatie te hebben met de levende God door Zijn Heilig Geest. Zorg dragen is meer dan een verantwoordelijkheid die wordt ervaren door mensen. Het is een opdracht geïnspireerd door de Heilige Geest met de bronnen die God beschikbaar heeft gesteld.

Ook vandaag de dag daagt God ons uit om met de voorzieningen die Hij geeft, te investeren in Zijn Koninkrijk. De almachtige God heeft ons, de mens, de opdracht en verantwoordelijkheid gegeven om goed voor de Aarde en alles wat adem heeft te zijn. Hij acht ons dus in staat om deze opdracht te volbrengen.

Levende Steen Ministries is vanuit dat perspectief in binnen- en buitenland persoonlijk betrokken bij meerdere maatschappelijke organisaties. Middels ons netwerk ondersteunen wij in Afrika  organisaties die zich inzetten voor mensen die besmet zijn met het Aidsvirus en weeskinderen die weer een kans krijgen op een nieuwe toekomst met studie en ontwikkelingsmogelijkheden. In Suriname zijn we een belangrijke sponsor voor een groot kinder zendingswerk en in Indonesië zijn we één van de hoofdsponsoren van een kindertehuis.

Al deze projecten, de televisie-uitzendingen en andere noodzakelijke kosten, ondersteunen we met de hulp van gemeenteleden, partners en sponsoren.

We willen je graag de mogelijkheid geven om ons zendingswerk te ondersteunen. Hieronder kun je zien hoe.