opstandingskracht van de gelovige

Hij gaf Zijn leven. Zijn taak is volbracht. Now it’s up to you. Take your next step.
Zijn opstandingskracht woont in jou.

Vrijdag aanvang 20:00 uur
Zondag aanvang 10:00 uur