Wonderen gebeuren bij Levende Steen Ministries

Bent u ziek of heeft u een andere nood? God is een God van wonderen en een Waarmaker van Zijn Woord.

Kom zondag 21 december met verwachting naar één van onze Supernatural Power Meetings en ervaar de bovennatuurlijke kracht van God. In deze meeting wordt er tijd genomen om te bidden vóór en met zieken en mensen met andere noden. Apostel Holder wil u inspireren, om het Woord van God; dat door Zijn striemen bént u genezen te activeren in uw leven. Niets is onmogelijk bij God! Laat die belofte niet alleen mooi klinken, maar maak deze woorden levend in uw geest!

Nodig een ieder uit die een wonder van God nodig heeft in zijn of haar leven op welk terrein dan ook!

Gods kracht bij Levende Steen Ministries

1 Petrus 2:24… die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Vandaag  zal apostel Edgar Holder in de Supernatural Power Meeting speciaal bidden voor mensen die ziek zijn of een andere nood hebben. Kom in geloof, want bij God zijn alle dingen mogelijk!

Klik hier voor route-informatie.

Aanvang 10:00 & 14:00 uur

Kunt u niet komen, kijk dan naar onze ‘livestream.’ via www.levendesteenministries.nl/live

Gebed voor zieken en andere noden

1 Petrus 2:24 …die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Aanstaande zondag zal apostel Edgar Holder in de Supernatural Power Meeting speciaal bidden voor mensen die ziek zijn of een andere nood hebben. Kom in geloof, want bij God zijn alle dingen mogelijk!

Klik hier voor route-informatie.