vind je thuis, dichtbij huis

Wij gaan voor groei en discipelschapstraining wat leidt tot Gemeenten stichten.

Dit betekent dat wij mensen trainen tot discipelschap en de boodschap van het evangelie toevertrouwen aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Daarbij wandelen wij in het tempo wat God ons laat zien en strekken ons uit naar Zijn werken.

Nieuwe gemeenten duiden wij als campussen, die geleid worden door een ‘Apostolisch Team’. Het Apostolisch Team wordt door apostel Holder samengesteld, staat onder leiding van apostel Holder en zijn vrouw, pastor Irma en heeft een missionaire en pastorale opdracht. De opdracht voor het Apostolisch Team is concreet om een grote zegen te zijn voor de stad door Gods kracht te openbaren.