Onze visie is verwoord met – wat wij noemen – de 5 P’s.

Die 5 P’s zijn:

  • God’s Presence
  • God’s Prophetic voice
  • God’s Power
  • People
  • Planting churches.

Hieronder is in het kort uitgewerkt wat we daaronder verstaan:

God’s Presence
Wij willen leven in Gods tegenwoordigheid. Dat omvat een relatie met de Levende God, Schepper van hemel en aarde. In Gods tegenwoordigheid is lofprijs en aanbidding. En ons doel is om – in lijn met de Grote Opdracht – mensen in zijn tegenwoordigheid te brengen.

God’s Prophetic voice
Gods Woord is de Waarheid. Het brengt redding, wijsheid, allerlei materiële en geestelijke zegen en wordt geopenbaard onder de regie van de Heilige Geest. Wij willen daar in mee vloeien. Zo kunnen wij Gods Woord gezalfd doorgeven, hetzij in prediking, profetie of Bijbeltraining, persoonlijk getuigenis.

God’s Power
Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Jezus heeft gezegd: “U zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt”.

De basis hiervoor is om in Gods tegenwoordigheid te leven. Wij geloven dat ieder kind van God in Gods kracht kan en hoort te leven. Wij willen het Evangelie verspreiden met passie, door proclamatie en demonstratie.

People
We zijn er voor mensen. God houdt van mensen en wij houden van mensen.

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.’

Wij willen laten zien dat ook wij een hart voor mensen hebben. Wij bieden hulp aan mensen op grond van de Bijbel, het Woord van God.

Planting churches
Wij gaan voor groei en discipelschapstraining wat leidt tot Gemeenten stichten.

Dit betekent dat wij mensen trainen tot discipelschap en de boodschap van het evangelie toevertrouwen aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Daarbij wandelen wij in het tempo wat God ons laat zien en strekken ons uit naar Zijn werken.

Nieuwe gemeenten duiden wij als campussen, die geleid worden door een ‘Apostolisch Team’. Het Apostolisch Team wordt door apostel Holder samengesteld, staat onder leiding van apostel Holder en zijn vrouw, pastor Irma en heeft een missionaire en pastorale opdracht. De opdracht voor het Apostolisch Team is concreet om een grote zegen te zijn voor de stad door Gods kracht te openbaren.